Protetika

Gubitak manjeg ili većeg broja zuba predstavlja veliki funkcionalni i estetski problem, koji dovodi do narušavanja adekvatne okluzije, kao i do smanjenja kvaliteta života. Nedostatak zuba dovodi do promena u međuviličnim odnosima, do problema u funkcionisanju viličnog zgloba kao i do gubitka visine lica.
Preostali zubi imaju tendenciju da migriraju u prazne prostore, te se tako dodatno narušava sposobnost žvakanja. Neophodna je adekvatna i pravovremena protetska rehabilitacija kako bi se sačuvali još postojeći okluzalni kontakti.
Naša ordinacija Vam pruža mogućnost pravilne dijagnoze, izradu individualnog plana terapije kao i izradu protetskih nadoknada od najsavremenijih materijala.
Image
To postižemo izradom:
bezmetalnih krunica i mostova
metalokeramičkih krunica i mostova
CAD CAM krunica
krunica na implantima
totalnih akrilatnih proteza
parcijalnih akrilatnih proteza
parcijalnih vizil proteza sa teleskop krunama ili sa atečmenima