Cenovnik usluga

Usluga
Cena
Urgentna terapija
15 €
Kompozitni ispun već od
20 €
Endodontska terapija već od
30 €
Imedijatna proteza
200 €
Totalna akrilatna proteza
200 - 250 €
Parcijalna akrilatna proteza
200 - 250 €
Parcijalna skeletirana proteza
450 €
Ugradnja atečmena (par)
100 €
Metalokeramička krunica
100 €
Bezmetalokeramička krunica
200 - 250 €
Livena nadogradnja
50 €
Metalokeramička krunica na implantatu
150 €
Ordinacijsko beljenje zuba (po vilici)
100 €
Uklanjanje zubnog kamenca već od
25 €
Obrada parodontalnih džepova
20 €
Režanj operacija (po zubu)
50 €
Ugradnja veštačke kosti sa membranom
250 €
Hirurška terapija recesija gingive primenom tvt-a (po zubu)
80 €
Hirurgija mukogingivalnih anomalija (Smat)
100 €
Vađenje zuba već od
25 €
Hirurško vađenje impaktiranih zuba (umnjaka)
100 €
Apikotomija
100 €
Nivelacija viličnog grebena
100 €
Hirurško zatvaranje oroantralnih komunikacija
100 €
Ugradnja implantata već od
500 €
Frenektomija
50 €
Hirurško vađenje prekobrojnih zuba
100 €
Operacija viličnih cista
120 €
Hemisekcija
50 €
Mobilni ortodontski aparat
250 €
Fiksna proteza (po vilici)
750 €
Retenciona folija
60 €